Apartament (imobil) dobândit în urma unei sentințe civile

DOCUMENTE NECESARE:


 • Acte în original:
  • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea "pentru întabulare" (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul)
 • Copie legalizată:
  • Sentinţa Civilă (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecătoria teritorială unde s-a emis sentinţa)
  • Contractul de vânzare cumpărare. În cazul în care a fost cumpărat cu plata în rate şi după : Contractul de împrumut (rate) şi Dovada achitării integrale şi Procesul verbal de predare a locuinţei - în cazul imobilului cumpărat de la " Intreprindere " (toate documentele legalizate la notariat);

  • Certificatul de moştenitor (dacă este cazul). În cazul în care a fost încheiată o nouă succesiune sunt necesare şi certificatele anterioare (toate documentele legalizate la notariat).

  • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:

             - Certificatul de căsătorie (la notariat), sau

             - Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa)

 • În xerocopie: 
  • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);
  • Schiţa apartamentului.

 

TERMEN DE EXECUŢIE:


 • 2-3 zile de la data executării măsurătorilor.

 

TERMEN DE AVIZARE ŞI RECEPŢIE:


(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

 • regim normal de avizare: 15 zile lucrătoare
 • avizare în regim de urgenţă: 3 zile lucrătoare

 

ONORARIUL ŞI TAXE:


 • ONORARIUL INCLUDE:
  •  deplasarea la imobil;
  • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului)

  • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

 • TAXE:
  • Regim normal de avizare : 60 RON 0,15 % din valoarea imobilului menţionată în Sentinţa Civilă, dacă sentiţa este pronunţată după anul 2009 sau 60 RON + 0.15 % din valoarea imobilului conform raportului de evaluare a camerei notarilor publici pentru actele de proprietate eliberate incepand cu data 01.aprilie.2009.
  • regim de urgenţă (10-12 zile lucrătoare): 5 x (valoarea anterioara)

Apartament ( imobil ) dobândit în urma unei succesiuni

DOCUMENTE NECESARE: • Acte în original:
  •  Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea "pentru întabulare" (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul)
 • Copie legalizată:
  • Certificatul de moştenitor. În cazul în care a fost încheiată o nouă succesiune sunt necesare şi certificatele anterioare (toate documentele legalizate la notariat).
  • Contractul de vănzare cumpărare. În cazul în care a fost cumpărat cu plata în rate şi după : Contractul de împrumut (rate) şi Dovada achitării integrale şi Procesul verbal de predare a locuinţei-în cazul imobilului cumpărat de la " Intreprindere " (toate documentele legalizate la notariat);

  • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:

            - Certificatul de căsătorie (la notariat), sau

            - Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa)

 

 • În xerocopie:  
  • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);

 

TERMEN DE EXECUŢIE: • 2-3 zile de la data executării măsurătorilor.

 

TERMEN DE AVIZARE ŞI RECEPŢIE:(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

 • regim normal de avizare: 15 zile lucrătoare
 • avizare în regim de urgenţă: 3 zile lucrătoare

 

ONORARIUL ŞI TAXE: • ONORARIUL INCLUDE:
  • deplasarea la imobil;
  • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului)

  • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

 • TAXE:
  • Regim normal de avizare : 60 RON + 0,15 % din valoarea masei succesorale) sau 60 RON + 0.15 % din valoarea imobilului conform raportului de evaluare a camerei notarilor publici pentru actele de proprietate eliberate incepand cu data 01.aprilie.2009.
  • regim de urgenţă : 5 x (valoarea anterioara)

Apartament ( imobil ) cumpărat de la o persoană fizică sau juridică

 

DOCUMENTE NECESARE: • Acte în original:
  • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea "pentru întabulare" (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul)
 • Copie legalizată:
  • Contractul de vânzare cumpărare (la notariat)
  • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:

             - Certificatul de căsătorie (la notariat), sau

             - Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa)

 

 • În xerocopie: 
  • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);

 

TERMEN DE EXECUŢIE:• 2-3 zile de la data executării măsurătorilor.

 

TERMEN DE AVIZARE ŞI RECEPŢIE:(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

 • regim normal de avizare: 15 zile lucrătoare
 • avizare în regim de urgenţă: 3 zile lucrătoare

 

ONORARIUL ŞI TAXE: • ONORARIUL INCLUDE:
  • deplasarea la imobil;
  • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului )

  • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

  • În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifica

 • TAXE:   
  • Regim normal de avizare : 120 RON sau 60 RON + 0.15 % din valoarea imobilului conform raportului de evaluare a camerei notarilor publici pentru actele de proprietate eliberate incepand cu data 01.aprilie.2009.
  • Regim de urgenţă : 5 x (valoarea anterioara)

Apartament ( imobil ) cumpărat de la Intreprinderi

DOCUMENTE NECESARE: • Acte în original:
  • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea "pentru întabulare" (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul)
 • Copie legalizată:
  • Contractul de vănzare cumpărare, iar dacă a fost cumpărat cu plata în rate şi după : Contractul de împrumut (rate) şi Dovada achitării integrale (toate documentele legalizate la notariat)
  • Procesul verbal de predare a locuinţei (la notariat)

  • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:

           - Certificatul de căsătorie (la notariat), sau

           - Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecătoria teritorială unde s-a emis sentinţa)

 

 • În xerocopie:
  •  Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);

 

TERMEN DE EXECUŢIE: • 2-3 zile de la data executării măsurătorilor.

 

TERMEN DE AVIZARE ŞI RECEPŢIE:(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

 • regim normal de avizare: 15 zile lucratoare
 • avizare în regim de urgenţă: 3 zile lucratoare

 

ONORARIUL ŞI TAXE: • ONORARIUL INCLUDE:
  • deplasarea la imobil;
  • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului)

  • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

 • TAXE:
  • Regim normal de avizare : 120 RON sau 60 RON + 0.15 % din valoarea imobilului conform raportului de evaluare a camerei notarilor publici pentru actele de proprietate eliberate incepand cu data 01.aprilie.2009.
  • Regim de urgenţă : 5 x (valoarea anterioara)

Copyright © 2018 Cadastru si Topografie Galati Cadastru apartamente terenuri actualizari cadastrale dezmembrare alipire limite de proprietate topografie geodezie. Toate drepturile rezervate.
dezvoltat de activemall.ro