Topografie in parcuri eoliene. Masuratori topo - Trasari si urmariri topografice specifice pentru parc eolian

Lucrari topografie premergatoare achizitiei terenurilor destinate parcului eolian

 • executare planuri parcelare
 • executare cadastru
 • georeferentiere ortofoto, harti vant, planuri parcelare, cadastre si alte harti de interes
 • stabilirea impreuna cu beneficiarul a pozitiilor statiilor de testare vant
 • pozitionarea pe teren a statiilor de testare vant conform pozitiilor stabilite anterior cu beneficiarul
 • identificarea parcelelor de interes pe harti si in teren

Lucrari topografie premergatoare inceperii proiectarii parcului eolian

 • planuri topografice 3D a terenului (model analogic si digital)
 • planuri topografice (PUD, PAC) in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie
 • planuri drumuri de acces

Lucrari topografie premergatoare inceperii lucrarilor de constructie a parcului eolian

 • Execuarea retelei topografice de trasare
 • Trasarea drumurilor de acces proiectate
 • Calcul volum excavat / umplutura

Lucrari topografie pe perioada lucrarilor de constructie a parcurilor eoliene

 • Trasarea elementelor din proiect (cabluri, stalpi, etc)
 • Aliniere verticala

Lucrari topo pe perioada de folosinta a parcului eolian

 • Urmarire din punct de vedere topografic a tasarilor si inclinarilor

Planuri si studii amplasament. Ridicari topografice. Planuri de situatie

Realizam urmatoarele tipuri de lucrari in vederea redarii suprafetelor

 • Realizarea planurilor de amplasament cu sau fara curbe de nivel (cote);
 • Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura;
 • Plan de situatie la platforme industriale;
 • Studii de amplasament pentru posibile investitii;
 • Ridicari topografice privind studiile arheologice;
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie;
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate;
 • Intocmirea planului analogic si digital;
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D;
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie;
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.

Lucrari topografie in constructii. Trasari axe cote puncte. Masuratori volumetrice

Oferim urmatoarele servicii topografice in lucrarile de constructii:

 • Realizarea Retelei Topografice de Constructii (RTC);
  • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric);
  • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric);
 • Trasarea contururilor cladirilor in cadrul complexului;
 • Trasarea axelor si cotelor din proiect;
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor;
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Masuratori si calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat/umplutura;
 • Nivelment de mica si mare precizie;
  • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
  • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Urmarirea in timp a constructiilor;
  • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul si dupa finalizarea acesteia.

Lucrari topografie. Documentatii topografice. Ridicari topo. Releveu

Oferim urmatoarele servicii de Topografie

 • Studii topo pentru dobandirea dreptului de proprietate prin ordinul prefectului (extravilan sau intravilan)
 • Studii topo drumuri .
 • Notari si alte inscrisuri in cartea funciara
 • Trasari de orice tip.
 1. Daca doriti sa construti o cladire - un obiectiv rezidential, comercial sau industrial.
 2. Daca doriti sa bransati imobilul Dvs construit la utilitati ( apa, curent, gaz , ect)
 3. Daca este necesar sa intrati in legalitate cu un obiectiv deja construit..etc
  • Atunci aveti nevoie de lucrari de TOPOGRAFIE sau de ridicari topo.

In ceea ce priveste lucrarile de topografie, putem asigura servicii topografice

Lucrari si masuratori topografice – ridicari topo, relevee, planuri, schite cat si intocmirea dosarelor in vederea obtinerii numarului cadastral, necesar intabularii in Cartea Funciara.

 • Plan Urbanistic General - PUG
 • Plan Urbanistic Zonal - PUZ
 • Plan Urbanistic de Detaliu - PUD

Executarea lucrarilor si planurilor topografice necesare PUG, PUZ, PUD se face pe baza de masuratori cu statii totale si puncte GPS.

Masuratorile si planurile cuprind intreaga gama de detalii planimetrice: constructii, drumuri, retele edilitare, curbe de nivel, etc.

 • Masuratori pentru determinarea volumului de: pamant excavat sau de umplutura, stive de marfuri vrac, minereu, zgura etc.;
 • Masuratori pentru determinarea adancimii lacurilor sau a raurilor;
 • Ridicari topografice pentru orice tip de platforma;
 • Realizarea Retelei Topografice de Constructii (RTC);
 • Trasarea contururilor cladirilor, a axelor si cotelor din proiect ;
 • Nivelment de mica si mare precizie;
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
 • Relevee.

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Lucrari de topografie pe santier constructii civile - industriale

Lucrari premergatoare inceperii santierului

 • proiectarea retelelor topografice de sprijin pentru ridicare si trasare;
 • marcarea in teren a punctelor retelei proiectate;
 • realizarea, intretinerea si verificarea retelei topografice pentru trasare a constructiilor (masurarea si compensarea retelei);
 • realizarea ridicarii topografice a terenului initial (masurarea elementelor carateristice terenului, retelelor, drumurilor, liniilor de inalta tensiune, etc

Lucrari topografice privind volumetria - excavatie si umplutura

 • trasarea cotelor pe masura executarii excavatiilor / terasamentelor;
 • calcule si verificari de volume de umplutura sau excavatie;
 • verificarea prin metode topografice a grosimii straturilor de balast, beton si asfalt turnate;

Lucrari topografice privind trasarea diferitelor elemente de proiect

 • trasari si verificari ale axelor constructiilor;
 • trasari si verificari ale elementelor de constructie (axe fundatii izolate, axe subsoluri, axarea armaturilor, buloane pentru structuri metalice etc);
 • trasare relevee post executie;
 • transmitere cote pentru etajul curent;
 • transmitere de puncte planimetrice la nivelul curent;
 • trasarea elementelor de prindere a fatadelor;
 • alinieri prin metode topografice de inalta precizie a lifturilor;

Urmarirea in timp a constructiilor (tasari, deformatii)

 • urmarirea tasarilor constructiilor in timpul executiei si in exploatare;
 • urmarirea deformatiilor grinzilor (tasare si incovoiere);
 • monitorizarea peretilor ingropati pe masura executarii excavatiilor.
Copyright © 2018 Cadastru si Topografie Galati Cadastru apartamente terenuri actualizari cadastrale dezmembrare alipire limite de proprietate topografie geodezie. Toate drepturile rezervate.
dezvoltat de activemall.ro